Ay Otizm

MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ; Otizmli bireylerle birlikte tüm özel gereksinimi olan bireylerin her biri için özel

hazırlanan programlara göre; bireyin eksik olan gelişim görevlerini tamamlayıp, sosyal iletişim

becerilerini bireye kazandırdıktan sonra, sosyal çevreye adapte olması, bağımsız yaşam sürebilmesi,

meslek edindirme çalışmaları ile birlikte toplum içinde ki etkin rolüne belirleyip, sosyal hayata adapte

olmasını sağlamak. Bununla birlikte aileyi de genelleme eğitiminin içerisine katarak, bireye uygulanan

davranış yöntem ve tekniklerini ailenin de öğrenip uygulamasını sağlayarak, bireyin kaliteli bir yaşam

sürmesini hedefliyoruz.

VİzYONUMUZ; otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireyleri yaşam liderliği/spor

eğitimiyle sosyal hayata adapte etmek. Fiziksel, zihinsel vb. süreçleri olumlu yönetip, hayatlarını

devam ettirebilecekleri yeterliliğe ulaşmalarını sağlamak.

Yaşam liderliği/spor eğitiminin otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin eğitimine olumlu

katkısı olduğunu alanında uzman kişi ve yetkililere kanıtlamak, bu alanda ki çalışmaların daha da

artmasına olanak sağlayarak bu mesleği yapabilecek uygun kişilere ulaşarak, istihdamlarını sağlamak.

Toplumu bu alanda olumlu yönde bilinçlendirerek, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan

bireylere duyulan olumsuz ön yargılar varsa bunları düzeltmek.

Psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyen ailelere destek olup, çocuklarının olumlu beceriler

kazandığını onlara göstererek psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak. Ailelere eğitsel yönden

destek vererek çocuklarının gelişimlerine katkı sağlamaları.

Bu alanda çocukların gelişimine katkı sağlayacak bütün yeniliklere destek vererek, lider rolümüzü etkin bir şekilde kullanmak.